Publikacije

V 20. šštevilki publikacije Dela so bili objavljeni naslednji referati z znanstvenega simpozija ob 80-letnici akademika dr. Ivana Gamsa (Fizična geografija pred novimi izzivi) leta 2003:

 • dr. Mario Panizza: Karst landforms as geomorphosites,
 • dr. Jean Nicod: The understanding of the environmental problems in the Dinaric karst mainly from the works of Professor Ivan Gams,
 • dr. Ugo Sauro: Dolines and sinkholes: emblematic and problematic forms,
 • dr. Andrija Bognar: Akademik Ivan Gams i njegov utjecaj na razvoj geomorfologije u Hrvatskoj,
 • dr. Ivan Gams: Fizična geografija pred novimi izzivi,
 • dr. Andrej Kranjc: Novejše smeri v krasoslovnih raziskavah,
 • dr. Franc Lovrenčak: Pokrajinskoekološške enote v Planici,
 • dr. Duššan Plut: Razvojno-varovalni pomen pokrajinskoekološške sestave Slovenije,
 • dr. Ana Vovk Koržže: Novejšši trendi v geografskem raziskovanju prsti in rastlinstva v Sloveniji in v tujini,
 • dr. Drago Perko: Regionalna geografija in Ivan Gams,
 • dr. Darko Ogrin: Sezonsko in letno variiranje klime v Ljubljani in Trstu v obdobju 1851-2002,
 • dr. Karel Natek: Fizična geografija in preučevanje ogrožženosti zaradi naravnih in drugih nesreč.

Polna besedila v .pdf formatu.


V 41. šštevilki Geografskega zbornik so bili objavljeni šštirje od petih referatov z znanstvenega srečanja o Williamu Morrisu Davisu leta 2000, in sicer:

 • dr. Karel Natek: ŽŽivljenje in delo Williama Morrisa Davisa (Geografski zbornik, 41, 155-166),
 • dr. Jurij Kunaver: Ameriška geomorfologija pred W. M. Davisom s posebnim ozirom na J. W. Powella in CJ. K. Gilberta (Geografski zbornik, 41, 167-182),
 • dr. Andrija Bognar: Teorija o geomorfološških ciklusih Williama Morrisa Davisa (Geografski zbornik, 41, 184-202),
 • akad. dr. Ivan Gams: William Morris Davis, Anton Melik, slemenski nivoji in pobočni procesi (Geografski zbornik, 41, 203-219).

Polna besedila v .pdf formatu.