O društvu

Geomorfološko društvo Slovenije (GMDS) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se poklicno ali nepoklicno ukvarjajo z geomorfologijo (2. člen statuta GMDS).

Namen društva je spodbujanje razvoja geomorfologije v Sloveniji ter povezovanje vseh poklicnih in nepoklicnih geomorfologov. S tem namenom organiziramo vrsto ekskurzij, strokovnih in poljudnoznanstvenih predavanj, okroglih miz ter simpozijev.

V želji po delovanju v širšem evropskem pa tudi svetovnem nivoju je GMDS 14. 3. 2001 uradno zaprosilo za članstvo v Mednarodni geomorfološki zvezi (International Association of Geomorphologists (IAG). Danes GMDS kot eno izmed 58-ih strokovnih združenj zastopa Slovenijo v tej organizaciji.

Društvu je 11. 12. 2000 Ministrstvo za znanost in tehnologijo (sedanje Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport) podelilo odločbo, ki potrjuje, da društvo deluje v javnem interesu na področju znanosti.

Zainteresirane o aktivnostih obveščamo tudi po e-listi geomorfo@googlegroups.com (za prijavo kontaktirajte predstavnika GMDS).


Geomorfološko društvo Slovenije so 16. 12. 1998 ustanovili:

 • dr. Jurij Kunaver,
 • dr. Andrej Mihevc,
 • akad. dr. Ivan Gams,
 • dr. France Šušteršič,
 • mag. Valentina Brečko Grubar,
 • dr. Karel Natek,
 • dr. Dragomir Skaberne,
 • dr. Nadja Zupan Hajna,
 • akad. dr. Andrej Kranjc,
 • dr. Tadej Slabe,
 • dr. Martin Knez,
 • Branko Bogunovič,
 • Simona Šušteršič,
 • Uroš Stepišnik,
 • Jure Vrhovec,
 • Martina Pečnik,
 • Irena Mrak in
 • Matija Zorn.