Osamljeni fluvialni relief Notranjske (10.3.2012)

Avtorica fotografij: Irena Mrak