Spremljanje dinamike pobočnih masnih premikanj s pomočjo dendrogeomorfoloških analiz (predavanje)

Kdaj:
11 april, 2019 @ 17:00
2019-04-11T17:00:00+02:00
2019-04-11T17:15:00+02:00

Naslov predavanja: Spremljanje dinamike pobočnih masnih premikanj s pomočjo dendrogeomorfoloških analiz

Predavatelj: Domen Oven, mag. inž. gozd., Oddelek za gozdarstvo in obnovljive vire BF UL

Datum: 11. april 2019 ob 17.00

Lokacija: Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU (Gosposka 16, Ljubljana)

 

Kratek oris predavanja

Predavatelj nam bo predstavil dendrogeomorfologijo – vedo, ki preučuje geomorfne procese na podlagi analize in datiranja rastnih odzivov dreves (oz. rastnih motenj). Predstavljena bodo osnovna načela vede ter primeri njene uporabe iz tujine. Podrobneje bo prikazana praktična uporaba dendrogeomorfoloških analiz, s katerim se je v okviru magistrske naloge, ki je nastala na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF UL ob sodelovanju Geološkega zavoda RS in Gozdarskega inštituta Slovenije, prostorsko in časovno rekonstruiralo zemeljski plaz Urbas na Potoški planini. Pri tem se je na podlagi nenadne spremembe v indeksu ekscentričnosti dreves:

  • prepoznalo leta reaktivacije plazu,
  • iskalo povezave med spremembo v digitalnem modelu reliefa in ekscentričnostjo dreves na isti lokaciji,
  • preverjalo povezanost med oblikovanostjo debla in stopnjo ekscentričnosti,
  • izvedlo prostorsko interpolacijo plazenja v različnih časovnih obdobjih ter
  • primerjalo rezultate analize ekscentričnosti branik z geološkimi dognanji.