Prebiralne pregrade na hudournikih v Sloveniji

Kdaj:
2 junij, 2021 @ 19:30 – 20:00
2021-06-02T19:30:00+02:00
2021-06-02T20:00:00+02:00

Predava: Miha Turel

Lokacija: video-Zoom (ID 884 1666 1846; https://us02web.zoom.us/j/88416661846)

Prebiralne pregrade so prečni objekti na hudournikih. Njihova primarna funkcija je zadrževanje lesenega plavja ter plavin in kontrolirano prebiranje manjših frakcij plavin dolvodno po strugi in s tem obnavljanje posteljice struge.

V sklopu diplomske naloge smo izvedli popis točnih lokacij in stanja prebiralnih pregrad v Sloveniji. Terenski del diplomske naloge smo opravili na štirih od osmih vodnogospodarskih območjih (VGO) v Sloveniji in sicer na VGO zgornje Save, VGO Drave, VGO Savinje in VGO Soče. Podatke o lokacijah prebiralnih pregrad smo pridobili od predstavnikov podjetij, ki opravljajo gospodarsko javno službo (GJS) na področju urejanja voda. Vsaki prebiralni pregradi smo izmerili dimenzije, jo fotografirali in ocenili njeno stanje.

V Sloveniji je 24 prebiralnih pregrad, od tega največ (11) na VGO zgornje Save in najmanj (2) na VGO Drave. Na VGO Savinje se nahaja 6 prebiralnih pregrad na VGO Soče pa se jih nahaja 5. Od 24 prebiralnih pregrad jih 20 opravlja prebiralno funkcijo, 4 pa zaradi prevelike zapolnjenosti zaplavnega prostora funkcije zadrževanja lesenega plavja in plavin ter kontroliranega prepuščanja manjših frakcij plavin ne opravljajo več. Na VGO srednje Save, VGO spodnje Save, VGO Mure in VGO jadranskih rek z morjem prebiralnih pregrad ni.

Podatke iz terena smo uvozili v geografski informacijski sistem (GIS) in izdelali podatkovno bazo o lokacijah in stanju prebiralnih pregrad v Sloveniji.

Prebiralna pregrada na hudourniku Bela.
Prebiralna pregrada na hudourniku Bela.
Prebiralna pregrada na hudourniku Suhelj.
Prebiralna pregrada na hudourniku Suhelj.
Prebiralna pregrada na hudourniku Gračnica.
Prebiralna pregrada na hudourniku Gračnica.