Pomen varovanja vročih točk geodiverzitete za ohranitev biotske pestrosti na območju Nature 2000 v dolini reke Dragonje

Kdaj:
7 april, 2021 @ 19:00 – 19:30
2021-04-07T19:00:00+02:00
2021-04-07T19:30:00+02:00

Predava: mag. Špela Čonč

Lokacija: video-Zoom (ID 854 8378 4299; https://us02web.zoom.us/j/85483784299?pwd=OUF0eFIvYVpsTVAvS3V0VTFHREFiUT09)

Na območju doline reke Dragonje, varovanemu kot Natura 2000, smo ovrednotili geodiverziteto in podali smernice za vključitev v obstoječi sistem naravovarstva. Na podlagi kartografskega gradiva in terenskega dela smo izdelali morfografski zemljevid območja, prilagodili metodo izračuna indeksa geodiverzitete in določili vroče točke geodiverzitete. Rezultate smo ovrednotili in jih primerjali s stanjem že obstoječih naravnih vrednot na območju ter podali predloge za dopolnitev seznama naravnih vrednot. Leta 2009 je Zavod Republike Slovenije za varstvo narave v strokovnem predlogu zapisal, da je »…območje porečja Dragonje ključnega pomena za varstvo naravnih vrednot in ohranjanja biotske pestrosti slovenske Istre…«. Čeprav je bila naravovarstvena namembnost območja že večkrat opredeljena v prostorskih planih, pobude za trajno zavarovanje porečja Dragonje in vzpostavitve krajinskega parka še vedno niso potrdili. S prispevkom želimo poudariti pomen abiotskega dela narave za ohranitev biodiverzitete in s tem potrebo po strožjem varstvenem režimu v dolini Dragonje.

PredavanjeGMDS-SpelaConc

Predstavljena tematika je magistrsko delo Špele Čonč, iz slednjega pa izhaja članek v Geografskem vestniku 92/2