Modeliranje skalnih podorov in padajočega kamenja – stanje in izzivi

Kdaj:
20 april, 2022 @ 18:15 – 19:00
2022-04-20T18:15:00+02:00
2022-04-20T19:00:00+02:00

Predava: Milan Kobal

Lokacija: Biotehnična fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (Ljubljana, Večna pot 83).

Skalni podori in padajoče kamenje spadajo med najpogostejše naravne nevarnosti v gorskem svetu. Zaradi hipne sprožitve jih je praktično nemogoče napovedati vnaprej, zato še toliko bolj predstavljajo tveganje za ljudi in infrastrukturo. Z različnimi prostorskimi modeli lahko učinkovito modeliramo območja proženja, premeščanja in odlaganja skalnih podorov in tako prepoznamo območja erozijske nevarnosti, ob upoštevanju verjetnosti ter magnitude, pa lahko določimo tudi ogroženost. Modeli tako lahko dajejo podatek za izdelavo kart nevarnosti in ogroženosti, hkrati pa tudi podatke za projektiranje tehničnih ukrepov varstva pred padajočim kamenjem in skalnimi podori.