Križna jama in Križna jama 2 – novejše geomorfološke raziskave in vpliv na upravljanje jam

Kdaj:
5 maj, 2021 @ 19:00 – 20:00
2021-05-05T19:00:00+02:00
2021-05-05T20:00:00+02:00

Predava: Mitja Prelovšek

Lokacija: video-Zoom (ID 856 9134 9120; https://us02web.zoom.us/j/85691349120)

V dobrem desetletju temeljnih geomorfoloških in hidrogeoloških raziskav smo zlasti v Križni jami prišli do nekaterih splošnih zaključkov z vidika sedanje speleogeneze (razvoja) kraških jam, ki izhajajo iz pristopa procesne oz. dinamične geomorfologije. Po drugi strani tudi dobro razumemo specifičen recenten geomorfni razvoj obeh jam. Na predavanju bodo predstavljene temeljne ugotovitve, ki preko ugotovljene ranljivosti obeh jam vpliva tudi na odločanje o vodenju v vodnem delu Križne jame ter utemeljenost zaprtja Križne jame 2 (Nove Križne jame). Predstavljeni bodo odgovori na naslednja vprašanja:

  • Kako hitro rasteta obe jami? Je širjenje rovov pogojeno hidrološko (poplavno) ali sezonsko?
  • Kako hitro priraščajo sigaste pregrade? Kakšne so prostorske in časovne razlike (sezonske, med leti)?
  • Kakšne so posledice sedanjega turizma v vodnem delu? Je sedanja raba trajnostno naravnana? Je omejitev na okoli 1.500 obiskovalcev letno ob strogem režimu gibanja utemeljena?
  • Od kod priteka voda, ki teče skozi Križno jamo? Od kod vanjo in v Križno jamo 2 priteka onesnažena voda?