Predavanja

2021

Pomen varovanja vročih točk geodiverzitete za ohranitev biotske pestrosti na območju Nature 2000 v dolini reke Dragonje (mag. Špela Čonč); 7. 4. 2021

Vrednotenje geodiverzitete na podlagi raznolikosti in gostote elementov geodiverzitete na primeru kontaktnega krasa med Kočevsko Reko ter Kostelom (Sašo Stefanovski); 7. 4. 2021


2019

Sedimenti na krasu in njihove študije; primeri iz Slovenije (dr. Nadja Zupan Hajna); 16. 12. 2019

Landscape pattern and runoff reduction in hilly regions used by agriculture in Soil erosion measurements; in situ examinations (dr. Dénes Lóczy in Gábor Nagy); 24. 4. 2019

Spremljanje dinamike pobočnih masnih premikanj s pomočjo dendrogeomorfoloških analiz (Domen Oven); 11. 4. 2019

40 let francoske krasoslovne zveze in 80 let Richarda Maira, Chambery, junij 2018 (dr. Jurij Kunaver); 1. 2. 2019


2018

Ocena ogroženosti naselja Belca pred drobirskim tokom (Miha Kostevc); 18. 12. 2018

Geomorfološko kartiranje kvartarnih pobočnih sedimentov na območju Oseka v Vipavski dolini (Kevin Žagar); 18. 12. 2018

Raziskave kopastega krasa v Sloveniji (Sašo Stefanovski); 18. 12. 2018

Vabljeno predavanje častnega člana društva dr. Jurija Kunavra o zgodovini geomorfologije v Sloveniji in ustanovitvi Geomorfološkega društva Slovenije na 4. zborovanju slovenskih geomorfologov v Pliskovici (dr. Jurij Kunaver); september 2018

Tufa deposits sheltered by inland notches as indicators of Quaternary denudation rates (dr. Nurit Shtober-Zisu); 31. 5. 2018


2017

Monitoring of alpine natural hazards by means of UAV´s (dr. Wolfgang Sulzer); 22. 12. 2017

Zemeljski plazovi – obvladljiv naravni pojav? (dr. Jernej Jež); 5. 12. 2017

Radovniški ledenik iz obdobja zadnje poledenitve (Luka Serianz); 10. 5. 2017

Gline v litološki sestavi in reliefu slovenskega prostora (dr. Duška Rokavec); 12. 4. 2017

Geomorfologija morskega dna slovenskega morja (Ana Trobec); 5. 4. 2017

Geomorfološke značilnosti zgornje Pivke (dr. Uroš Stepišnik); 22. 2. 2017

Spominski večer dr. Milana Šifrerja; 1. 2. 2017


2016

Dendrogeomorfološka rekonstrukcija aktivne sedimentacije na površju aluvialne pahljače v dolini Planice (Andrej Novak); 15. 12. 2016

Intenzivnost preperevanja na dolomitu in flišnih kamninah (Jasna Švigelj); 15. 12. 2016

Poledenitev vzhodnih Kamniško-Savinjskih Alp (Borut Stojilković); 15. 12. 2016

Pobočni procesi, obalna erozija in organski ogljik na otoku Herschel in obali Yukona (Jaroš Obu); 31. 3. 2016

Large-scale environmental transformations in western Montana: from glacial lake Missoula to 21st century restoration science (dr. Sarah Halvorson); 10. 3. 2016


2015

Makalu (dr. Jurij Kunaver, Viki Grošelj, dr. Irena Mrak, dr. Tomaž Goslar in Matej Blatnik); 10. 12. 2015

Zatrepne doline kot orodje za rekonstrukcijo paleookoljskih razmer na Nullarborju v Avstraliji (dr. Mateja Ferk); 26. 11. 2015

Vrtače v zmerno toplem deževnem gozdu na severnem delu otoka Vancouver, Brit. Kolumbija (Kanada) (dr. Carolyn Ramsey); 13. 5. 2015

Solni kras v južnem Iranu (dr. Milan Geršl); 26. 3. 2015


2014

Zasute vrtače: “3D degradacija” v 4D GIS-ih (dr. Mateja Breg Valjavec); 10. 12. 2014

Sledovi poledenitve na Orjenu (Manja Žebre); 26. 2. 2014

Geomorfološke značilnosti Kube, s poudarkom na krasu (Jure Koštunik); 24. 4. 2014


2013

Mountain Permafrost in Friuli Venezia Giulia; past and present evidence (dr. Renato R. Colucci); 10. 12. 2013

Geomorfometrične in geovizualne metode ter njihova uporaba (dr. Tomaž Podobnikar); 7. 11. 2013

Tektonska geomorfologija Doline Triglavskih jezer (dr. Andrej Šmuc); 24. 4. 2013

Geomorfološka opažanja iz globljih kaninskih jam (dr. Mitja Prelovšek); 25. 3. 2013


2012

Geodiverziteta in geomorfološka dediščina v teoriji in praksi (dr. Bojan Erhartič); 5. 12. 2012

Klimatski in litološki vplivi na kemično erozijo apnenca (mag. Blaž Miklavič); 10. 10. 2012

Avstralski singenetski kras v mladih mehkih karbonatnih kamninah (Matej Lipar); 23. 5. 2012

Tektonika in geomorfonorija Zahodne Himalaje (dr. Matevž Novak, Geološki zavod Slovenije in dr. Irena Mrak, Oddelek za geografijo, UL FF); 29. 3. 2012

Recent research of slope deformations in the Moravian-Silesian Beskids (Czech Republic) and Crimean Mountains (Ukraine) (dr. Jan Hradecky, Oddelek za fizično geografijo in geoekologijo na Fakulteti za znanost, Univerze v Ostravi); 14. 3. 2012

Kras in jame v Avstraliji; vtisi s terenskega dela (dr. Nadja Zupan Hajna, ZRC SAZU Inštitut za raziskovanje krasa, Postojna); 19. 1. 2012


2011

Ledeniška erozija, splošno in posebej z ozirom na slovenske Alpe (pomen, pojavne oblike, učinki in problemi) (dr. Jurij Kunaver); 7. 12. 2011

Permafrost and rock glaciers of the Alps: distribution, dynamics and problems (dr. Karl Krainer, Univerza v Innsbrucku) – predavanje v soorganizaciji s Slovenskim geološkim društvom; 1. 12. 2011

Poznoglacialna in holocenska vegetacija v Sloveniji – posledica klimatskih nihanj ali človekovega vpliva na okolje? (dr. Maja Andrič, ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo); 11. 5. 2011

Geomorfološki vtisi s potovanja okrog sveta (dr. Karel Natek, Oddelek za geografijo, UL FF); 23. 3. 2011


2010

Korozija karbonatnih kamnin in geneza reliefa na otoku Visu (Kristina Krklec, dipl.geol., Univerza v Zagrebu, Agronomska fakulteta, Zavod za pedologijo); 2. 12. 2010

Pionirske rastlinske vrste na prodiščih v zgornjem toku reke Save (Matjaž Geršič, dipl.geog.); 18. 11. 2010

Surface exposure dating method and applications in Geomorphology (dr. Lucilla Benedetti, Inštitut CEREGE, Aix-en-Provence); 29. 6. 2010

Poledenitev Pohorja (akad. dr. Ivan Gams, red. prof. v pok.); 26. 5. 2010


2006

Geomorfologija in Google Earth (dr. Andrej Mihevc); 9. 3. 2006


2005

Spitsbergi/Svalbard, geomorfološški in glaciološški laboratorij arktične Evrope; vtisi iz poljske geomorfološške delavnice 2004 (dr. Jurij Kunaver); 19. 1. 2005

IZVLEČEK: Predavatelj bo predstavil nekatere geološške, geomorfološške in glaciološške posebnosti ter zanimivosti zahodne obale Spitsbergov, kot jih je dožživel na terenski znanstveni delavnici v organizaciji Geomorfološškega društva Poljske, Poljske akademije znanosti in nekaterih poljskih univerz. ŠŠolska ladja Horizont II poljske pomorske akademije iz Gdynie je služžila kot baza za ekskurzije na kopno, na ozemlje obalne tundre in na bližžnje ledenike. Predavatelj bo na kratko predstavil tudi arktično rastlinstvo in žživalstvo pa tudi edina tri spitsberšška mesta, Longyearbyen, Ny Alesund in Barentsburg. Med posebnimi zanimivostmi tega potovanja je bila plovba Horizonta II med ledenimi plošščami, ki so jih morski tokovi to poletje nakopičili ob jugozahodni obali.


2004

Faktorji, ki vplivajo na oblikovanost “sklede” vrtač