Ekskurzije

2017

Polgoli kras Frmilske doline v Krajinskem parku Boč – Donačka gora (Igor Bahar); 18. 11. 2017


2016

Prepoznavanje geomorfoloških oblik kvartarnih pobočnih sedimentov na območju Vipavske doline (dr. Tomislav Popit); 7. 5. 2016


2015

7. raziskovalna odprava na gorati Balkan od 15. do 23. avgusta 2015 (Karel Natek, Matej Ogrin); 15.-23. 8. 2015

Strokovna ekskurzija: PODGORSKI KRAS in KANJON GLINŠČICE (Katia Štefanić, Aleš Grlj in Uroš Stepišnik); 16. 5. 2015


2014

Ledene jame in nekatere geomorfološke značilnosti Kočevske (Jure Košutnik, Petra Gostinčar, dr. Andrej Mihevc); 8. 11. 2014

Od tektonske gemorfologije do seizmotektonskega modela Ljubljanske kotline (dr. Petra Jamšek Rupnik); 5. 4. 2014


2013

Ekskurzija na ilirskobistriški fosilni plaz (dr. Ladislav Placer); 26. 10. 2013

Geomorfološka ekskurzija na Snežnik (dr. Uroš Stepišnik in Manja Žebre); 15. 6. 2013


2012

Geomorfološka ekskurzija v slovensko Istro (dr. Matija Zorn, dr. Miha Staut in dr. Gregor Kovačič); 31. 3. 2012

Osamljeni fluvialni relief Notranjske (dr. Andrej Mihevc); 10. 3. 2012


2011

Geomorfološke posebnosti območja med Radenskim poljem, Lučkim dolom in izvirom Krke (dr. Mitja Prelovšek, ZRC SAZU Inštitut za raziskovanje krasa, Postojna); 9. 4. 2012

Kontaktni kras Matarskega podolja (dr. Andrej Mihevc, ZRC SAZU Inštitut za raziskovanje krasa, Postojna); 12. 3. 2011


2010

Preučevanje podorov na območju Velikega vrha v Košuti in Borove peči v Dovžanovi soteski (dr. Matevž Novak, dr. Irena Mrak); 3. 7. 2010


2006

Kostel ob reki Kolpi (Brigita Gregorčič, prof. geografije in geologije); 28.10.2006

Periglacialni procesi in oblike na Golici (Koralpe) (dr. Karel Natek); 30. 9. 2006

Rob Planinskega polja in EMK (dr. Andrej Mihevc); 8. 4. 2006


2004

Kras zaprtega območja Gotenica/Kočevska Reka z ostanki fluvialnega reliefa (dr. France Šušteršič, NTF-Oddelek za geologijo, in Mitja Prelovššek); 3. in 4. 9. 2004 (VODNIK)


2003

Krašški in glacialni relief na področju Snežžnika (dr. Nadja Zupan Hajna, Inšštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, in dr. Milan ŠŠifrer); 5. in 6. 9. 2003

Dobrašški podori (Matija Zorn, Geografski inšštitut Antona Melika ZRC SAZU); 7. 6. 2003


2001

Risnjak (mag. Nenad Buzjak in dr. Dražžen Perica); 16. 6. 2001

Zgornje Posočje (mag. Blažž Komac, Geografski inšštitut Antona Melika ZRC SAZU); 25. 5. 2001


1999

Visokogorski kras Komne (dr. Jurij Kunaver); 25. 9. 1999

Geomorfološške značilnosti brezstropih jam v okolici Divače in na Slavinskem krasu (dr. Andrej Mihevc); 17. 4. 1999