Druge aktivnosti

2018

Vabljeno predavanje častnega člana društva dr. Jurija Kunavra o zgodovini geomorfologije v Sloveniji in ustanovitvi Geomorfološkega društva Slovenije na 4. zborovanju slovenskih geomorfologov v Pliskovici (dr. Jurij Kunaver); september 2018

4. zborovanje slovenskih geomorfologov – Pliskovica, 7.-9. 9. 2018


2017

Spominski večer dr. Milana Šifrerja; 1. 2. 2017


2016

Mednarodna konferenca CBDGC, 13.-17. 9. 2016


2014

3. zborovanje slovenskih geomorfologov – Livške Ravne, 30. 5.-1. 6. 2014

V spomin na prof. dr. Ivana Gamsa


2013

Znanstveno srečanje ob 80-letnici dr. Jurija Kunaverja; 7. 6. 2013


2006

Vabilo na mednarodno konferenco Scientific Conference “Applied Problems of Geography and Geology of Mountain Regions of Alpine-Himalayas Belt”, April 2007, Yerevan (Armenia).

Gospodu ministru za okolje in prostor dr. Janezu Podobniku smo poslali Pobudo za zašščito Planinskega polja. Pobuda je poslana v zvezi s predvideno gradnjo Evropskega muzeja krasa na njegovem robu, saj se ne strinjamo z načrtovano lokacijo.


2005

1. posvetovanje slovenskih geomorfologov – Pohorje, 21.-23. oktober 2005


2003

Znanstveni simpozij ob 80-letnici akademika dr. Ivana Gamsa: Fizična geografija pred novimi izzivi; 1. 7. 2003


2000

Znanstveno srečanje o Williamu Morrisu Davisu; 23. 1 l. 2000

  • dr. Karel Natek: ŽŽivljenje in delo Williama Morrisa Davisa (Geografski zbornik, 41, 155-166),
  • dr. Jurij Kunaver: Amerišška geomorfologija pred W. M. Davisom s posebnim ozirom na J. W. Powella in CJ. K. Gilberta (Geografski zbornik, 41, 167-182),
  • dr. Andrija Bognar: Teorija o geomorfoloških ciklusih Williama Morrisa Davisa (Geografski zbornik, 41, 184-202),
  • akad. dr. Ivan Gams: William Morris Davis, Anton Melik, slemenski nivoji in pobočni procesi (Geografski zbornik, 41, 203-219).

Stanje slovenske geomorfologije

Serija okroglih miz s krovnim naslovom Stanje slovenske geomorfologije je namenjena predstavitvi vseh tematik, ki jih pokriva slovenska geomorfologija. Običajno se začnejo s kratkim uvodnim predavanjem moderatorja, sledijo pa mu 20-minutne predstavitve referatov. Slednji so izhodiššče za diskusijo/razpravo. Serijo okroglih miz bomo predvidoma jeseni leta 2005 zaključili s simpozijem.
Do sedaj so bile predstavljene naslednje okrogle mize: