Navodila za plačilo: spletna banka / UPN obrazec

Navodila za plačilo preko spletne banke oziroma za izpolnjevanje UPN obrazca:

Plačnik
Koda namena: OTHR – Drugi nameni plačila
Namen/rok plačila: Članarina 2020 Ime Priimek

Prejemnik
Znesek: 15,00 / 5,00
BIC banke prejemnika: HDELSI22
IBAN: SI56 6100 0001 1253 414
Referenca: SI 00, datum nakazila (00 Dan-mesec-leto; primer: SI 00 11-04-2020)
Naziv: Geomorfološko društvo Slovenije
Naslov: Gosposka 13
Kraj: 1000 Ljubljana
Država: Slovenija – 705


Primer izpolnjevanja UPN obrazca