Članarina

Član društva lahko postane vsakdo, ki s pisno pristopno izjavo (DOCX ali PDF) izrazi željo postati član društva ter plača članarino. Pristopno izjavo s potrdilom o plačilu članarine pošljite na društveni naslov.

Članarina za leto 2022 znaša 5 EUR za študente ter 15 EUR za vse ostale. Znesek lahko poravnate na katerega izmed naslednjih načinov:

  1. preko spletne banke – plačilo preko univerzalnega plačilnega naloga UPN (navodila);
  2. UPN v tiskani obliki izpolnite sami in ga plačate npr. na pošti, banki itd. (navodila);
  3. UPN vam lahko pošljemo tudi po pošti – na društveni e-mail pošljite vaše podatke (ime, priimek in naslov, kamor vam pošljemo izpolnjen UPN),
  4. osebno pri blagajničarki na katerem izmed predavanj ali ekskurzij (po sprostitvi epidemioloških ukrepov).