Vabilo na občni zbor društva

Spoštovani,

Na podlagi statuta Geomorfološkega društva Slovenije sklicujemo redni volilni občni zbor društva. Občni zbor bo v petek 1. 2. 2019 v Dvorani Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU (Gosposka ulica 16, Ljubljana) s pričetkom ob 17. uri.

Občni zbor bo potekal po sledečem dnevnem redu:

 1. Izvolitev delovnega predsedstva in sprejem dnevnega reda
 2. Poročilo predsednice o delu društva v letu 2018
 3. Finančno poročilo blagajničarke za leto 2018
 4. Poročili nadzornega odbora in disciplinske komisije
 5. Razprava o poročilih in njihova potrditev
 6. Razrešnica dosedanjemu vodstvu in volitve novih organov društva
 7. Program dela in finančni načrt za leto 2019
 8. Razno

Po zaključku občnega zbora, ob 18:30 uri, bo sledilo predavanje častnega člana društva, dr. Jurija Kunavra, z naslovom 40 let francoske krasoslovne zveze in 80 let Richarda Maira, Chambery, junij 2018.

Predavanje bo razdeljeno na tri dele: prvi bo namenjen jubilejnemu zborovanju francoskih krasoslovcev in Richardu Mairu, enemu vodilnih francoskih krasoslovcev, v drugem delu bo predstavljeno predalpsko gorovje Bauges, njegova geološka zgradba, geomorfološke značilnosti in kraški pojavi. V tretjem delu pa bo predavatelj na kratko predstavil svoj referat o ledeniški eroziji na območju ledenice G2 in o skednjih na Kaninu.

Vljudno vabljeni.
IO GMDS

Občni zbor GMDS

Spoštovane in spoštovani,

vabljeni na redni letni občni zbor Geomorfološkega društva Slovenije, ki bo v ponedeljek, 12. 3. 2018 ob 17.00 uri v Dvorani Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU, Gosposka ulica 16, Ljubljana.

Občni zbor bo potekal po sledečem dnevnem redu:

 1. Izvolitev delovnega predsedstva in sprejem dnevnega reda
 2. Poročilo predsednice o delu društva v letu 2017
 3. Finančno poročilo blagajničarke za leto 2017
 4. Poročili nadzornega odbora in disciplinskega razsodišča
 5. Razprava o poročilih in njihova potrditev
 6. Program dela za leto 2018
 7. Finančni načrt za leto 2018
 8. Razno

Po zaključku občnega zbora, predvidoma okoli 18.00 ure, bo sledilo predavanje dr. Uroša Stepišnika o geodiverziteti.

V okviru predavanja nas bo predavatelj seznanil s konceptom geodiverzitete in njenega vrednotenja. Predstavljeni bodo sodobni pristopi vrednotenja geodiverzitete v Sloveniji in po svetu. Ovrednotena bo vloga geomorfologov pri nadaljnjem razvoju koncepta vrednotenja nežive narave.

Vljudno vabljeni.
IO GMDS