Vabilo na Občni zbor GMDS 2019

Spoštovani,

Na podlagi statuta Geomorfološkega društva Slovenije sklicujemo redni volilni občni zbor društva. Občni zbor bo v petek 1. 2. 2019 v Dvorani Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU (Gosposka ulica 16, Ljubljana) s pričetkom ob 17. uri.

Občni zbor bo potekal po sledečem dnevnem redu:

  1. Izvolitev delovnega predsedstva in sprejem dnevnega reda
  2. Poročilo predsednice o delu društva v letu 2018
  3. Finančno poročilo blagajničarke za leto 2018
  4. Poročili nadzornega odbora in disciplinske komisije
  5. Razprava o poročilih in njihova potrditev
  6. Razrešnica dosedanjemu vodstvu in volitve novih organov društva
  7. Program dela in finančni načrt za leto 2019
  8. Razno

Po zaključku občnega zbora, ob 18:30 uri, bo sledilo predavanje častnega člana društva, dr. Jurija Kunavra, z naslovom 40 let francoske krasoslovne zveze in 80 let Richarda Maira, Chambery, junij 2018.

Predavanje bo razdeljeno na tri dele: prvi bo namenjen jubilejnemu zborovanju francoskih krasoslovcev in Richardu Mairu, enemu vodilnih francoskih krasoslovcev, v drugem delu bo predstavljeno predalpsko gorovje Bauges, njegova geološka zgradba, geomorfološke značilnosti in kraški pojavi. V tretjem delu pa bo predavatelj na kratko predstavil svoj referat o ledeniški eroziji na območju ledenice G2 in o skednjih na Kaninu.

Vljudno vabljeni.
IO GMDS