Redni občni zbor društva

Spoštovane članice in člani društva!

V skladu s 23. in 37. členom statuta GMDS vas izvršilni odbor društva prijazno vabi na redni letni občni zbor društva, ki bo v četrtek, 31.3.2016, ob 18. uri v dvorani Zemljepisnega muzeja, Gosposka ulica 16, Ljubljana.

Dnevni red:

  1. Izvolitev delovnega predsedstva in sprejem dnevnega reda
  2. Poročilo predsednika o delu društva v letu 2015
  3. Finančno poročilo za leto 2015
  4. Poročili nadzornega odbora in disciplinskega razsodišča
  5. Razprava o poročilih in njihova potrditev
  6. Program dela in finančni načrt za leto 2016
  7. Razno

Po občnem zboru bo ob 19. uri predavanje Jaroša Obu, doktoranda na Inštitutu Alfreda Wegenerja v Potsdamu z naslovom Pobočni procesi, obalna erozija in organski ogljik na otoku Herschel in obali Yukona.

Prijazno vabljeni tudi vsi ostali!

Ljubljana, 24.3.2016
K. Natek, predsednik GMDS