Vrtače v zmerno toplem deževnem gozdu na severnem delu otoka Vancouver, Brit. Kolumbija (Kanada)

Prijazno vas vabimo na predavanje dr. Carolyn Ramsey z Vancouver Island University, Brit. Kolumbija (Kanada), z naslovom “Vrtače v zmerno toplem deževnem gozdu na severnem delu otoka Vancouver, Brit. Kolumbija (Kanada)”.

Predavanje bo v sredo, 13. maja 2015, ob 17. uri v dvorani Zemljepisnega muzeja Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU, Gosposka 16, Ljubljana.

Predavanje bo v angleškem jeziku, prikazala nam bo tudi 11-minutni film o krasu v zmerno toplem deževnem gozdu Britanske Kolumbije.

Povzetek:
Vrtače so najbolj značilna kraška oblika v zmerno toplem deževnem gozdu Britanske Kolumbije, vendar jih doslej ni še nihče temeljiteje preučeval. V okviru priprave doktorske disertacije sem podrobno skartirala več kot 80 vrtač v nedotaknjenem gozdu na treh različnih lokacijah v severnem delu otoka Vancouver. Na osnovi terenskega preučevanja sem izdelala tridimenzionalne modele vrtač in iz njih pridobila izbrane morfometrične podatke. Digitalne modele vrtač sem dopolnila s terenskimi podatki o stoječih drevesih, podrtem drevju, globini prsti, materialu na površju, svetlobi, temperaturi in snežni odeji. Čeprav bom na kratko obravnavala tudi ekološki vidik in pomen zmerno toplega deževnega gozda, bo glavni poudarek mojega predvanja na interpretaciji morfometričnih značilnosti vrtač na a) posamičnih preučevanih lokacijah in b) v širšem regionalnem kontekstu. Rezultati preučevanja odpirajo več novih vprašanj, zanimivih za nadaljnja preučevanja v obalnih območjih Britanske Kolumbije.

IO GMDS