Solni kras v južnem Iranu

Vljudno vas vabimo na predavanje dr. Milana Geršla (Univerza Gregorja Mendela, Brno, Češka) z naslovom »Solni kras v južnem Iranu«.

Predavanje bo v četrtek, 26. marca 2015, ob 17. uri v dvorani Zemljepisnega muzeja Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU, Gosposka 16, Ljubljana

Povzetek:
Najbolj razširjene in najbolj znane so kraške oblike in procesi v karbonatnih kamninah. Toda v naravi se lahko topijo še druge kamnine in zaradi tega nastajajo kraške oblike tudi v njih. Med čudovite rezultate naravnega delovanja lahko štejemo kras v ledenikih, kras v kremenovih kamninah in tudi v soli. Češki sodelavci se že od leta 1997 ukvarjamo s preučevanjem solnega krasa v Iranu. Tam smo tudi odkrili najdaljšo jamo v soli na svetu z dolžino 6580 m in več kot 50 drugih jam. Preučevanje solnega krasa poteka na podlagi terenskih meritev hitrosti denudacije, speleogeneze in laboratorijskega datiranja.

IO GMDS