Zasute vrtače: “3D degradacija” v 4D GIS-ih

Vljudno vas vabimo na predavanje dr. Mateje Breg Valjavec (Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU) z naslovom »Zasute vrtače: “3D degradacija” v 4D GIS-ih«.

Predavanje bo v sredo, 10. 12. 2014, ob 17.00, v dvorani Zemljepisnega muzeja Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU, Gosposka 16, Ljubljana

Povzetek:
Koliko vrtač je v Sloveniji zasutih in izgubljenih za vedno? Tega še ne vemo…, vemo pa, da jih je veliko in iz leta v leto več! Degradacija vrtač z odlaganjem odpadkov je pojav, ki traja že nekaj desetletij in je še vedno nerešen, zato pa bolj ali manj aktualen, tudi za geografsko preučevanje. Med nedavnimi poplavami Notranjskega podolja so na primer dobile mesto tudi v aktualnem medijskem prostoru, ko je bilo govora o zasipanju požiralnikov na kraških poljih in kako da to vpliva na poplave?

Na predavanju bomo govorili o “3D degradaciji”, ki je sinonim za trajno degradacijo reliefa oziroma uničenje reliefne oblike (vrtače). Predstavljen bo postopek historično-geografske oziroma 4D GIS analize, ki temelji na 3D modelih reliefa pokrajine iz različnih obdobij (4D). Preučevanje 3D degradacije je zasnovano na 3D podatkih: DMR-jih nekdanje in zdajšnje pokrajine. Prvi so nastali s stereoizvrednotenjem arhivskih aeroposnetkov, drugi z laserskim skeniranjem površja (Lidar DMR). Poleg reliefne degradacije se bomo dotaknili še drugih vidikov okoljske degradacije, ki izhajajo iz spremembe reliefa: ruderalna vegetacija, antropogene prsti itd., kakor tud tudi družbeno-ekonomskega vidika. Zasuta vrtača je namreč skrita, pozabljena, pozabljeni so tudi odpadki, njihovi potencialni okoljski vplivi pa zato povsem “neopazni” za prostorsko načrtovanje in načrtovanje oskrbe s pitno vodo.

IO GMDS