Ekskurzija: Ledene jame in nekatere geomorfološke značilnosti Kočevske

Geomorfološko društvo Slovenije vabi na ekskurzijo z naslovom

»Ledene jame in nekatere geomorfološke značilnosti Kočevske«

Ekskurzija bo v soboto, 8. 11. 2014.

Pričetek ekskurzije bo ob 8.00 uri pred Blatnikovim hramom na Dvoru (nasproti trgovine Mercator).

Potrebujete lasten prevoz in malico iz nahrbtnika. Obvezna je dobra obutev ter razsvetljava za jamo, priporočljive so tudi delavske rokavice.

Prijave potekajo do 3. 11. 2014, in sicer na e-mail: jurekosutnik@gmail.com.

VODNIK PO EKSKURZIJI

Povzetek:
Namen ekskurzije je seznanitev z nekaterimi geomorfološkimi značilnostmi Kočevske, s poudarkom na ledenih jamah. Ledene jame v nizkih nadmorskih višinah in srednjih geografskih širinah so izredno zanimive za preučevanje, saj so zakladnica podatkov, ki nam govorijo o preteklih in tudi aktualnih klimatskih dogodkih. Zaradi nizkih nadmorskih višin vhodov so ledene jame, ki jih definiramo kot naravne jame s stalnim ledom na meji ravnotežnega stanja. Že manjše spremembe lokalne klime lahko prinesejo velike spremembe jamske mikroklime, ki se odraža v zvišanju temperature zraka in zmanjšanju volumna ledu.

Ledene jame se razlikujejo od bližnjih, »normalnih« jam po mikroklimatski anomaliji, po pojavu temperatur nižjih od povprečne temperature kraškega masiva. Jame niso ledene jame zaradi klimatskih značilnosti površja nad njimi temveč zaradi njihove morfologije, ki omogoča specifično pretakanje zraka po njih. Velik vhod, veliki prostori, vrečasta oblika so značilnosti statične ledene jame, v kateri se težji hladen zimski zrak v poletnih mesecih ne premeša. Več vhodov, ne nujno prehodnih za jamarje, pa je karakterističnih za dinamične ledene jame, kjer se med vhodi oblikuje specifični poletni in zimski prepih.

Na ekskurziji bomo obiskali visoki kraški planoti Kočevski Rog in Stojno. Na Kočevskem Rogu bomo obiskali nekaj kraških objektov, ki jih je opisal že Valvasor (vhod v jamo Jazbina pri Podturnu, udornico Globočico nad Rožekom ter Ledeno jamo pri Kunču), se seznanili s tamkajšnjimi geomorfološkimi značilnostmi in kontaktnim krasom pri Starem Bregu. Drugi del ekskurzije pa se bo odvijal na Stojni, kjer bomo obiskali vhod v Ledeno jamo v Frihrihštanjskem gozdu.

Na poti bo dovolj priložnosti, da potešimo svojo geomorfološko radovednost.

Ekskurzijo bodo vodili Jure Košutnik, Petra Gostinčar (IZRK ZRC SAZU) in Andrej Mihevc (IZRK ZRC SAZU).

Vljudno vabljeni!