Občni zbor 2014 in predavanje Manje Žebre

Spoštovani,

Vabimo vas na redni letni občni zbor Geomorfološkega društva Slovenije, ki bo v sredo, 26. februarja, ob 17. uri, v dvorani Zemljepisnega muzeja Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU, Gosposka 16, Ljubljana.

Po končanem občnem zboru bo predavanje Manje Žebre z naslovom »Sledovi poledenitve na Orjenu”.

Povzetek
Orjen je gorovje na meji med Bosno in Hercegovino ter Črno goro, ki se z najvišjim vrhom Zubački Kabao (1894 m) strmo dviga nad Boko kotorsko. Za območje so značilne najvišje povprečne letne padavine v Evropi, ki znašajo okoli 5000 mm na leto. Gorovje pretežno gradijo kredni apnenci, kar se kaže v prevladi kraškega geomorfnega sistema. Poleg delovanja kraških procesov pa so območje v pleistocenu intenzivno preoblikovali tudi ledeniški procesi. Prve študije sledov poledenitve na Orjenu so nastale že na prehodu iz 19. v 20. stoletje. Najtemeljitejša raziskava o poledenitvi Orjena, ki vključuje geokronološko in paleoklimatsko interpretacijo, pa je bila objavljena leta 2010. Že od leta 2007 dalje pa na območju Orjena potekajo tudi geomorfološke raziskave Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. V okviru raziskav proučujemo učinke poledenitve na zakraselo površje in učinke zakrasevanja na preoblikovanje ledeniškega površja. Cilj raziskav ni le interpretacija obsega poledenitve, ampak tudi razumevanje součinkovanja kraških in ledeniških procesov ter obnašanja ledenikov na krasu. V predavanju bodo najprej kronološko predstavljene vse dosedanje raziskave sledov poledenitve na širšem območju Orjena. Sledila bo predstavitev poteka in načina terenskega dela profesorjev in študentov z Oddelka za geografijo ter rezultatov dosedanjih raziskav. Nazadnje bo predstavljena še primerjava rezultatov različnih raziskav na območju Orjena, predavanje pa bomo zaključili z načrti in idejami za prihodnje raziskave.

Vljudno vabljeni!

IO GMDS