Geomorfometrične in geovizualne metode ter njihova uporaba

Vljudno vas vabimo na predavanje dr. Tomaža Podobnikarja z naslovom »Geomorfometrične in geovizualne metode ter njihova uporaba«.

Predavanje bo v četrtek, 7. 11. 2013, ob 17.00, v dvorani Zemljepisnega muzeja Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU, Gosposka 16, Ljubljana.

Povzetek:
Pri geomorfometriji gre za kvantitativne znanstvenoraziskovalne metode za analizo zemeljskega površja, pri katerih uporabljamo digitalni model reliefa (DMR). Geovizualne metode – v ožjem pomenu – omogočajo prikaze analiz zemeljskega površja.

Predstavljeni bodo primeri posameznih metod za analizo površja, posebej za primera pobočnih vršajev in gorskih vrhov, ter primeri geovizualnih metod za prikaz površja, vključno z naprednimi tehnikami senčenja reliefa. Kombinacija obeh pristopov, metričnega in vizualnega, predstavlja naprednejše tehnike analiz površja, ki bodo predstavljene tako na terestričnih primerih kot za planet Mars.

Verodostojna uporaba geomorfometričnih in geovizualnih metod zahteva kakovosten DMR, v metričnem in geomorfološkem smislu. Kako do takega DMR-ja? Odgovor ni enostaven, vendar so lahko pri izdelavi DMR-ja so navsezadnje v pomoč prav taiste, predhodno navedene tehnike.

IO GMDS