Ekskurzija na ilirskobistriški fosilni plaz

Na ekskurziji si bomo ogledali ilirskobistriški fosilni plaz. Po mehanizmu zdrsa je to rotacijski plaz, ki po velikosti spada med večje tovrstne plazove v svetovnem merilu (površina okoli 20 km2, prostornina okoli 5 km3). Planarni plazovi dosegajo večje dimenzije. Kot zanimivost je dobro vedeti, da meri najmanjša slovenska občina Odranci 6,8 km2 in da imamo v Sloveniji 13 občin, ki so manjše od ilirskobistriškega plazu.

Na plazu so še vedno ohranjeni vsi morfološki elementi aktivnega plazu; čelo, splazela gmota (masa), povratno pobočje, robna kadunja (kotanja), robno pobočje in odlomni rob. Robno pobočje je polkrožno in tvori mogočen zatrep, ki meri v širino 5 km.

Ogled pričnemo v Knežaku, kjer si bomo ogledali erozijsko okno, kjer je mogoče proučevati zgradbo čela splazele gmote, nato se bomo ustavili na parkirišču pred Šembijami od koder se odpira pogled na severozahodni del robne kadunje in severozahodni bok spolzele gmote. Sledi vožnja do Kosez od koder je lep pogled na čelo plazu. Tu bo shematsko predstavljena rekonstrukcija hribovja nad Ilirsko Bistrico pred nastankom plazu. Iz Kosez se odpeljemo do kamnoloma Gabrovec na jugovzhodnem koncu robne kadunje, kjer bi bilo mogoče proučevati strukturo drsne cone plazu. Od kamnoloma se odpeljemo do Trnovske bajte, kjer je odlomni rob sekundarnega plazu in ob njem do križišča nad vrhom Kosmule, kjer bomo pustili avtomobile. Od tu se odpravimo peš na Bele ovce na jugovzhodnem delu Volovje Rebri, kjer se nam bo odprl prečudovit pogled na celotni odlomni rob, robno pobočje, robno kadunjo, povratno pobočje in sekundarni plaz ter posamezne bloke v njem (npr. Kosmule, Špičasti hrib idr.). Na povratku se bomo ustavili na dnu robne kadunje, kje je mogoče opazovati periglacialne spremembe in se preko spolzele mase odpeljali v Ilirsko Bistrico.

Zbirališče v Knežaku pred okrepčevalnico Zala, ob 9. uri. Ko se pripeljete iz Pivke takoj na levi.

V primeru slabega vremena, bomo ekskurzijo prestavili na eno od sobot v novembru. 
Prevoz si uredite udeleženci sami, zgolj v informacijo pa prosim, da svojo udeležbo na ekskurziji prijavite na irena.mrak@siol.net, in sicer do vključno 24.10.2013.