Vabilo na znanstveno srečanje ob 80-letnici dr. Jurija Kunaverja

Spoštovane kolegice in kolegi!

13. junija letos bo naš zaslužni profesor dr. Jurij Kunaver praznoval 80. življenjski jubilej. Ob tej priložnosti bomo na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani pripravili znanstveno srečanje, na katerem bomo razpravljali o aktualnih problemih geografije, s poudarkom na področjih, s katerimi se je vse življenje ukvarjal naš slavljenec.
Znanstveno srečanje bo potekalo v petek, 7. junija 2013, na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Aškerčeva cesta 2, v predavalnici 233.

Program:
9:00 Pozdravna nagovora dekana Filozofske fakultete UL in predstojnika Oddelka za geografijo
9:15 Jurij Kunaver: Moj geografski credo
10:00 Tatjana Resnik Planinc: Temelji slovenske šolske geografije
10:15 Karmen Kolnik: Dr. Jurij Kunaver – 25 let sooblikovanja slovenske didaktike geografije
10:30 Maja Umek: Pogled na geografijo v vrtcih, na razredni stopnji in v programih nižjega izobrazbenega standarda
10:45 Razprava
11:00 Odmor
11:30 Andrej Mihevc: Vprašanje korozije in denudacije na krasu
11:45 Uroš Stepišnik: Problemi interpretacije poznopleistocenskih poledenitev v Sloveniji
12:00 Karel Natek: Geografija in prihodnost poljudnoznanstvenega delovanja
12:15 Razprava
12:45 Zaključek znanstvenega srečanja

Prijazno vabljeni!

Predstojnik oddelka za geografijo: doc. dr. Blaž Repe