Tektonska geomorfologija Doline Triglavskih jezer

Vljudno vas vabimo na predavanje dr. Andreja Šmuca, (UL NTF, Oddelek za geologijo)
z naslovom

Tektonska geomorfologija Doline Triglavskih jezer

Predavanje bo v sredo, 24. 4. 2013, ob 17.00, v dvorani Zemljepisnega muzeja Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU, Gosposka 16, Ljubljana.

Predavatelj je zapisal takole:
V predavanju bom poizkušal predstaviti zadnjo izmed interpretacij nastanka reliefa Doline Triglavskih jezer. Namen predavanja je poslušalce argumentirano prepričati, da je nastanek glavnih morfoloških značilnosti doline predvsem posledica neotektonske aktivnosti. Strma vzhodna pobočja doline predstavljajo ostanek narivnega čela Slatenskega nariva, medtem ko sta klinasta oblika doline in značilna stopničasta zgradba njenega dna posledica zmične neogenske tektonike. Nadalje bi v predavanju tudi rad izpostavil veliko vlogo struktur povezanih z lomnimi deformacijami pri nastanku mezo in makroreliefa Julijskih Alp.

Po predavanju bodo sledilo soočenje mnenj različnih strokovnjakov o problematiki interpretacije geomorfologije predstavljenega območja.