Občni zbor 2013 in predavanje dr. Mitje Prelovška

Spoštovani,

vabimo vas na redni letni občni zbor društva Geomorfološkega društva Slovenije, ki bo v ponedeljek, 25. marca, ob 17. uri, v dvorani Zemljepisnega muzeja Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU, Gosposka 16, Ljubljana.

Predlagani dnevni red:

  1. Izvolitev delovnega predsedstva in sprejem dnevnega reda
  2. Poročilo predsednice o delu društva v letu 2012
  3. Finančno poročilo za leto 2012
  4. Poročili nadzornega odbora in disciplinskega razsodišča
  5. Razprava o poročilih in njihova potrditev
  6. Volitve novih članov delovnih teles društva
  7. Program dela in finančni načrt za leto 2013
  8. Razno

Po končanem občnem zboru bo predavanje dr. Mitje Prelovška z naslovom »Geomorfološka opažanja iz globljih kaninskih jam”.

Vljudno vabljeni!

IO GMDS