Geodiverziteta in geomorfološka dediščina v teoriji in praksi

Vljudno vas vabimo na predavanje dr. Bojana Erhartiča, Geografski inštitut Antona Melika, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, z naslovom

Geodiverziteta in geomorfološka dediščina v teoriji in praksi

Predavanje bo v sredo, 5. 12. 2012, ob 17.00, v dvorani Zemljepisnega muzeja Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU, Gosposka 16, Ljubljana.

 Predavatelj je zapisal takole:
V zadnjih desetletjih je bila težnja po opisovanju in vrednotenju pestrosti narave najmočnejša na področju biologije, kjer je naraščala zaskrbljenost zaradi izumiranja vrst in izgube njihovih habitatov, kar je privedlo do nekaterih mednarodnih sporazumov. Tudi v Sloveniji je bilo ohranjanju biodiverzitete namenjene precej pozornosti na vseh ravneh človeške družbe. Izraz varstvo narave se tako pogosto uporablja kot sopomenka za varstvo živali in rastlin.

V varstvo narave vpeti geografi, geomorfologi in geologi so v devetdesetih letih prejšnjega stoletja za opisovanje pestrosti nežive narave začeli uporabljati izraz geodiverziteta. Kljub mnogim poskusom je izraz v številnih državah, tudi Sloveniji, še neuveljavljen, tako v izobraževanju, med splošno javnostjo kot tudi na upravljavski ravni. Pa vendar je poznavanje in preučevanje geodiverzitete pomembno za usmerjanje trajnostnega razvoja, pomembno je za znanost, saj je učilnica v naravi, ne smemo pa spregledati niti njenega kulturnega in ekološkega pomena.

V predavanju bodo predstavljena nekatera teoretska izhodišča za preučevanje geodiverzitete in geomorfološke dediščine ter stanje na tem področju v Sloveniji. Predstavljen bo poskus kvantitativnega vrednotenja geomorfološke dediščine, izveden v Dolini Triglavskih jezer.